BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


Yüksek Lisans Öğrenci Projeleri TÜBİTAK Desteğine Hak Kazandı

Yayın Tarihi : 12 Ağustos 2022 , Cuma


Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) kurulduğu yıl olan 2010’dan beri çeşitli alanlarda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) destek alma başarısını elde etti. BTÜ akademisyenleri ve öğrencileri yürüttükleri çeşitli bilimsel çalışmalar ile TÜBİTAK tarafından desteklenmeye defalarca layık görüldü. BTÜ bu başarılarına kimya mühendisliği alanındaki projeleri ile yenilerini ekledi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin TÜBİTAK’a sunduğu üç projeye daha verilen destek, BTÜ’nün bu başarısını sürdürmekteki kararlılığını, bir kez daha gözler önüne serdi.


BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinin hazırladığı üç ayrı proje, önümüzdeki dönemde TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı. Bilim İnsanı Geliştirme Destek Programları kapsamında desteklenecek olan projeleri yüksek lisans öğrencileri Bade Mutlu, Sefa Aras ve Zeynep Sığın hazırladı. Türkiye’nin teknoloji hamlesini gerçekleştirme konusunda anahtar rolü bulunan İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri Dalında desteklenmeye hak kazanan üç farklı yüksek lisans tezinin danışmanlığını, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü’nün yürüttüğü bildirildi.


TÜBİTAK’ın desteklenmeye değer bulduğu yüksek lisans öğrencilerinden biri olan Bade Mutlu, tez konusunun ‘Hibrit inovatif membran reaktör prosesinde çevreci biyoyakıt üretimi’ olduğunu söyledi. Mutlu, dünya nüfusunun hızla artış gösterdiğine dikkat çekerek, bu olguya paralel olarak enerji ihtiyacının arttığının altını çizdi. Çevre kaygısının güdülerek biyoatıkların işlenmesi ve bu süreç sonucunda biyokimyasallar ile birlikte biyoyakıtların elde edilmesi yönünde çeşitli bilimsel çalışmaların olduğunu aktardı. Pek çok ülkede de başarılı uygulamaların bulunduğunu söyledi. Özellikle, tarımsal atıkların yenilenebilir karbon kaynağı olduğunu hatırlatan Mutlu, tarımsal atık kökenli biyokütleden, yakın gelecekte ulaşımda kullanılan yakıtın %20’sinin ve kimyasalların da %25’inin üretileceğinin tahmin edildiğini belirtti. Bu tez çalışmasının sonucunda fonksiyonel katalizör ve membranlar sentezlenerek biyoyakıt üretimi için literatürde kullanılmamış, yenilikçi bir üretim yöntemi geliştirilmiş olacaklarını bildirdi.


Çalışması TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan yüksek lisans öğrencisi Sefa Aras ise ‘Termal koruma sistemlerinde kullanılmak üzere kompozit malzeme sentezine çalıştıklarını kaydetti. Tez çalışmasında havacılık ve uzay alanında Türkiye’nin atılımlarına katkı vermeyi hedeflediklerini ifade etti. Dünya atmosferine hızla giren uzay araçların, yeniden giriş füzeleri, uzay kurtarma kapsülleri, hipersonik uçuş araçları, roket nozullarında kullanılan termal koruma sistemlerinin yapı taşı olan, ablatif polimerik kompozitlerin üretilmesini amaçladıklarını söyledi. Tez çalışmasına konu olan termal koruma sistemi üretiminin, milli uzay programının dışa bağımlılığını azaltacağını, bu sayede de ülke ekonomisine önemli miktarda katkı sağlayacağına inandığı belirtti.


2210-C Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında TÜBİTAK’dan destek almaya hak kazanan bir diğer BTÜ yüksek lisans öğrencisi Zeynep Sığın ise deniz suyundan içme suyu ve kullanma suyu elde etmek üzerine çalışma yürüttüğünü söyledi. Tez çalışmasında elde edilecek çıktının temiz suyun elde edilmesi sürecinde düşük enerji tüketimi ve maliyetinin yanı sıra istenilen kalitede içme ve kullanma suyu üretimi potansiyeli olan yöntem olacağını da ifade etti. Sürdürülebilir çevre ve yaşam kalitesine açısından önemli olan bu çalışmanın, bilimsel gelişimine katkıları nedeniyle Doç. Dr. Derya Ünlü’ye müteşekkir olduğunu söyleyerek, sözlerini sona erdirdi.