BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


Otizmin İlacı Farkındalık ve Eğitim

Yayın Tarihi : 07 Eylül 2022 , ÇarşambaBursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa Otizm Derneği ortaklığında otistik çocuklara yönelik yürütülecek proje ile otistik çocukların gelişimine önemli katkı sağlanacak.


Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Sosyoloji bölümü öğretim üyesi ve BTÜ Engelli Öğrenci Birim temsilcisi Doç. Dr. Melda Medine Sunay’ın Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu ile birlikte hazırladığı “Umudun Adı Mavi” isimli proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından PRODES programı çerçevesinde desteklenecek.


Proje ile Bursa’da yaşayan ve Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konan çocukların farklı gelişim özelliklerine göre hazırlanan program çerçevesinde davranış problemlerinin azaltılması ve gereksinimleri olan becerilerin kazandırılması hedefleniyor.


Dernek olarak Bursa’da bulunan otizm spektrom bozukluğu tanısı konan çocukların farklı gelişim özelliklerine göre hazırlanan program çerçevesinde davranış problemlerini azaltmayı amaçladıklarını aktaran Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, “Otizm, bireyin dış dünyadaki uyaranları algılamasını, aldığı bilgileri düzenleyip kullanmasını etkileyen yaşam boyu süren gelişimsel bir bozukluk. Genellikle çocuğun 1-2 yaşlarında nörolojik kaynaklı ortaya çıkan bir durum. Bu durum bireylerde öğrenme zorluğunun yanında dil gelişimlerinde de gecikmelere neden olabilmekte.  Otistik çocuklar maalesef zihinsel gelişimle ilgisi olmayan sosyal gelişimle ilgili bir yetersizlikte yaşıyorlar. Diğer engel gruplarına göre otizm, tanınması açısından tarihi daha yeni olan, zihinsel engellilikten farklı bir engellilik grubu. Bu alana yönelik herhangi bir üst örgütlenme de mevcut değil. Dernek olarak bu çalışmamızın amacı kentimizde bulunan otistik çocukların farklı gelişim süreçlerine göre hazırladığımız program vasıtasıyla onların davranış problemlerini azaltarak gereksinim duyacakları becerileri onlara kazandırabilmek” şeklinde konuştu.


Projeye akademik destek veren BTÜ Engelli Öğrenci birim temsilcisi Doç. Dr. Melda Medine Sunay, “Projenin hedef kitlesi, ilimiz sınırları içerisinde ikamet eden ve doktor tanısı ile otizm spektrom bozukluğu tanısı konmuş 08-30 yaş aralığındaki 20’si kız ve 20’si erkek 40 kişi ve ebeveynleri. Kişiye verilen eğitim ve uygulanan yöntemlerin devamlılığının sağlanması ve edindirilen becerilerin genellenebilir olmasını sağlayabilmede ailelerin iş birliği çok önemli o nedenle ebeveynleri de hedef kitlemize dahil ettik. Aile ve eğitimci iş birliği ne kadar sıkı ve düzenli ise süreç o kadar başarılı ilerliyor. Dolayısıyla otizmde, yapılandırılan bir düzenin devamlılığı, ailenin uygulanan yönteme inanması, okulda çalışılan etkinliklerin evde sıkça tekrarlanması ve en önemlisi de kişinin nasıl davranması gerektiğini öğrenmesiyle sağlanabilir olması nedeniyle yapılacak çalışmalarda ve etkinliklerde aile bireylerinin de dahil edilmesi çok önemli” ifadelerinde bulundu.


Yapılacak eğitim faaliyetleriyle otistik çocuklara özgüven kazandırma, denge, dikkat ve yoğunlaşma becerilerini geliştirme, spor ve benzeri faaliyetlerle sosyal ve fiziksel beceriler kazandırmayı sağlamak istediklerini aktaran Sunay, 9 ay sürecek projenin maliyetinin 98.674,00 TL olduğunu sözlerine ekledi.